donderdag 1 september 2011

Feestelijke opening 1 september

Gisteren was de feestelijke opening. Lees over dit bericht in mijn scoop-it.

Na de opening is de Speelplezier speel-leergroep meteen begonnen met de opleiding. De groep werd opgespitst en met telkens 15 deelnemers (totaal 30 PM-ers) ben ik aan de slag gegaan met het digitaal portfolio.
Het portfolio bestaat uit drie items:
  1. Consultatie-formulier voor de training op de werkvloer (ingevuld door coach)
  2. Praktijkopdrachten
  3. Facebook account met daarop de leervragen en foto's.
Voor mij lag er een stukje nieuwsgierigheid hoe zijn de "digitale vaardigheden"van de deelnemers? Hoeveel deelnemers hebben een facebook account? Tien van de dertig hadden geen account. Ook gaven 5 deelnemers aan, zelden tot nooit op de computer te werken. Mooi is dat andere PM-ers meteen te hulp schoten.
Iedereen heeft die middag een account aangemaakt, en ik heb ze toegevoegd op de besloten groep op mijn facebook account clc zuid.
Een aantal vragen kwamen naar voren:
- kan mijn leidinggevende nu alles zien op facebook? Nee, want je voegt de leiding gevende niet toe aan je vrienden.
- de mensen die geen facebook account hadden wilden het helemaal afschermen: dat is mogelijk.
- De leiding gevend heeft de social media geblokkeerd op het werk, hoe kunnen wij op facebook? Ik ga met hem overleggen om het dit jaar te deblokkeren)

De eerste opdracht is foto's maken van de speel-leeromgeving van de locaties. Iedereen gaat de locatie herinrichten. De foto's worden in albums geplaatst op facebook. Alle deelnemers (ook de de speelleergroep en het ROC) kunnen de foto's bekijken en een inspiratiebron voor elkaar betekenen.
Een mooie eerste middag!maandag 29 augustus 2011

digitaal portfolio in relatie met Facebook.

Start van traject PM in opleidingstraject Speelplezier

Vandaag het traject van Kennisnet omgezet in een werkdocument voor 30 PM-ers die de opleiding tot pedagogische medewerker Speelplezier gaan volgen.
We gaan met een digitaal portfolio werken waarin de PM-ers digitaal reflecteren door gebruik te maken van o.a. facebook.

Hoe ga ik het doen?
  • Besloten groep gemaakt op facebook Clc zuid.
  • De 30 Pmers en 2 coachen worden toevoegd aan die groep.
  • Ze gaan adhoc leervragen stellen (1 x per week) en ze gaan werken met het foto album. Aangezien de speel-leeromgeving opnieuw wordt ingericht vragen we ze om foto's te maken van de oude en de nieuwe situatie. Maar ook bij andere activiteiten zoals het atelier vragen we ze om foto's toe te voegen. Foto's kunnen andere PM-ers weer inspireren.
Donderdag 1 september is de aftrap en dan heb ik de hele middag de tijd om de PMers in te lichten en voorbereidingen samen te treffen. (Gelukkig zit ik in het computerlokaal).
Zelf ben ik erg nieuwsgierig naar de reacties van de deelnemers. Ook weet ik de beginsituatie niet met het bekend zijn van facebook en de digitale vaardigheden.  Dit wordt een mooi leertraject voor alle partijen.