zaterdag 10 december 2011

Tussenevaluatie

Dinsdag 13 december vindt de tussenevaluatie plaats van het implementatie traject BBL-er en Speelplezier. Het ROC, de Speelplezier speel-leergroep en de directie van de Tovertuin is aanwezig.
Een onderdeel is de evaluatie van het gebruik van facebook voor de hulpvragen van de deelnemers.  

Mijn algemene bevindingen zijn zeer positief. Wij hadden niet gedacht dat de pedagogisch medewerkers zo intensief gebruik van het medium zouden maken. Wij gingen uit van een leervraag per maand.  De deelnemers gingen ook de activiteiten  beschrijven die ze die dag uitvoerde. Eigenlijk werd facebook als een soort blog gebruikt door enkele deelnemers. Dit was een verrassende bijkomstigheid. Ook werden er enkele filmpjes op het medium gezet. Hiermee kunnen we nog verder experimenteren in dit traject.

Het gebruik van facebook heeft de volgende voordelen:

  • Je kunt het proces van de deelnemers beter volgen. Ze schrijven over hun dagelijkse ervaringen op de werkvloer, waardoor je een indruk krijgt hoe ze de methodiek implementeren.
  • De vragen kun je vaak beantwoorden via facebook. Sommige vragen waren te afhankelijk van de situatie en konden wel teruggepakt worden bij de lessen. 
  • De deelnemers kregen meer inzicht /contact met en over hun collegae (op andere locaties); de PM-ers geven aan dat ze nu meer inzicht hebben in activiteiten op andere locaties. Iedereen kon de foto's zien van de inrichting van de locatie.  
  • Wij als lesgevers kunnen ook mededelingen posten op facebook (ipv. mailen).
  • De leidinggevende en ROC docenten kunnen het proces beter volgen. 
  • Facebook geeft een goede afspiegeling van het enthousiasme hoe iedereen bezig is met Speelplezier. Ook hier zie je mensen die erg enthousiast zijn posten meer berichten. Sommige locaties posten bijna niet...
  • Opvallend: niemand plaatste onzin berichten! Iedereen ging er serieus mee om. 

Nadelen Facebook
  • Als beheerder van de gesloten groep krijg ik alle privé berichten te zien van de PM-ers. Aangezien dit mijn zakelijk account is, zit ik hier niet op te wachten. Mijn berichtenstroom is nu "vervuild" met privé berichten van 30 PM-ers. 
  • De berichtenstroom is zodanig dat je niet meer kunt screenen wie nu gebruik maakt van het medium en wie nu niet. Ik weet niet of dat zo erg is..
Een volgende keer zou ik een aparte facebook aanmaken voor zo'n traject. Dus niet mijn account gebruiken. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten